قوانین و مقررات

همان طوری که می دانید این وبسایت در ایران فعالیت داشته و بطور کامل قوانین و ضوابط این کشور را رعایت خواهد کرد.

افرادی که مایل به عضویت و فعالیت در این سایت هستند باید بالای 15 سال سن داشته باشند.

مدیر سایت مجاز خواهد بود هر گاه هر اگهی را که غیر مجاز دانست بدون هیچ اخطار یا هشداری از روی سایت حذف نماید.

امیدواریم تمامی موارد فوق را رعایت نموده و در راه پیشرفت این سایت یاری گر ما باشید.